Aerial view of a natural landscape with a meandering river cutting through textured terrain with varied colors, possibly indicative of different mineral deposits or seasonal vegetation changes.
Félögin

Hlutverk Festi er að stýra fjárfestingum, styðja við verðmætasköpun og skapa ný tækifæri.

Lykiltölur

Nasdaq upplýsingar

Fjárhagsdagatal